Site icon bong88

Hướng dẫn đánh dấu Yêu thích của tôi

Bước 1
 Bạn có thể thêm hoặc xóa các sự kiện trực tiếp/không trực tiếp trong “Mục ưa thích của tôi” để theo dõi các sự kiện đó.
Bước 2
 Bạn có thể tìm tất cả sự kiện đã thêm bằng cách nhấp vào “Mục ưa thích của tôi”.
Bước 3
 Sau khi bạn nhấp vào “Mục ưa thích của tôi”, danh sách tất cả sự kiện đã thêm của bạn sẽ hiển thị. Danh sách này bao gồm tất cả sự kiện trực tiếp và không trực tiếp.
Exit mobile version