Site icon bong88

Trang thành viên bong88

Trang thành viên bong88 là gì?

 

Cách Đăng ký trang thành viên bong88 thế nào?

LINK: ĐĂNG KÝ TRANG THÀNH VIÊN BONG88

Hướng dẫn đăng ký tài khoản bong88

Cách nạp và rút tiền trang thành viên bong88 làm sao?

Nap + Tên tài khoản bong888.bet + Tên ngân hàng + Số tiền chuyển, hoặc thông qua phần chatbox trên wed, nếu rút tiền thì khách hàng thay chữ “nạp” thành “rút” tiền. Khi nhận được tiền công ty sẽ nạp điểm vào tài khoản bong88 theo giá điểm quy đổi. 

 

Hoa hồng và Mức điểm quy đổi cho trang thành viên bong88

 

Exit mobile version